Συσκευή Εντοπισμού Θέσης (GPS) για οχήματα μεταφοράς αποβλήτων

Έκδοση Διατάγματος για Εγκατάσταση Συσκευής Εντοπισμού Θέσης (GPS) σε όλα τα οχήματα μεταφοράς αποβλήτων σε επαγγελματική βάση.
GPS σε οχήματα μεταφοράς αποβλήτων
You are here:

Συσκευής Εντοπισμού Θέσης (GPS) σε όλα τα επαγγελματικά οχήματα μεταφοράς αποβλήτων

Το Διάταγμα (ΚΔΠ 462/2021) εισάγει την υποχρέωση τοποθέτησης συσκευής εντοπισμού θέσης (Global Positioning SystemGPS) σε όλα τα οχήματα τα οποία σε επαγγελματική βάση μεταφέρουν απόβλητα, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα εντοπισμού υπεύθυνου σε περίπτωση παράνομης απόρριψης αποβλήτων σε συγκεκριμένο σημείο.

Το Διάταγμα ουσιαστικά έρχεται να ενισχύσει τους φυσικούς ελέγχους και εμπλέκοντας την τεχνολογία, να βοηθήσει στον εντοπισμό και τον περιορισμό των ανεξέλεγκτων παράνομων απορρίψεων αποβλήτων.

Κάθε αδειούχος Συλλέκτης/Μεταφορέας οφείλει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά εγκατάστασης της συσκευής GPS στα οχήματά του στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, το αργότερο 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του Διατάγματος ΚΔΠ 462/2021, δηλαδή μέχρι τις 11/2/2022.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος, θα λαμβάνουν τα μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία, που περιλαμβάνουν εξώδικη ρύθμιση, ανάκληση ή προσωρινή αναστολή της καταχώρισης και διαγραφή της καταχώρισης από το Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp