Οροι και Προϋποθέσεις

You are here:

Όροι Χρήσης του Παρόντος Δικτυακού Τόπου

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει και διατηρείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Απόβλητων (Κ.Ο.Δ.Α). Η χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω. Με τη χρήση αυτής του ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους πιο κατω όρους και προϋποθέσεις.

Περιορισμός Χρήσης και Πνευματικά Δικαιώματα

Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Τα λογισμικά, γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο παρόντα δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Παραπομπές

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Ο Κ.Ο.Δ.Α δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο Κ.Ο.Δ.Α απεκδύεται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι οποιαδήποτε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται εν ζωή και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί π.χ. αρ. ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο κλπ. Ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει με την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου τη συγκατάθεση του να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του από τον Κ.Ο.Δ.Α για τον σκοπό παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών και/ή προϊόντων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που ανήκει στον Κ.Ο.Δ.Α και υπόκειται στους όρους και τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Νόμου -Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Άτομου) Νόμος του 2001 (Ν.138(Ι)2001) και εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού.

Καταγραφή Στατιστικών με την Χρήση «Cookies»

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ιδιαιτέρα για τα Mέλη του Κ.Ο.Δ.Α: Για τους σκοπούς της διασφάλισης της εγκυρότητας της Ηλεκτρονικής Αποδοχής Σύμβασης  Μέλους, κατά την αποδοχή της Σύμβασης,  η ταυτότητα (IP address) του υπολογιστή του χρήστη καταγράφεται.

Online συναλλαγές

Πληροφορούνται τα Μέλη του Κ.Ο.Δ.Α ότι οι διαδικτυακές πληρωμές  που διεκπεραιώνουν μέσω πιστωτικών  καρτών και αφορούν τον Κ.Ο.Δ.Α, εμφανίζονται στην τραπεζική κατάσταση λογαριασμού τους, με το χαρακτηριστικό πρόθεμα,  «kodacy»

Ακυρώσεις και Επιστροφές Τελών

Σε περίπτωση ακύρωσης Έγγραφης η Ετήσιας Άδειας ή Τέλους Έργου μετά από την καταχώρηση της αντίστοιχης πληρωμής, κανένα ποσό δεν επιστρέφεται στο Μέλος, έκτος εάν το Μέλος παρέχει εντός 21 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της πληρωμής, τέτοια δικαιολογητικά και αδιάσειστα στοιχεία που να αιτιολογούν επιστροφή Τελών. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Μέλος θα αποτείνεται γραπτώς στον Οργανισμό παρέχοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα αποφασίζει ανάλογα. Σε περίπτωση απόφασης για επιστροφή τελών η επιστροφή θα γίνεται με τραπεζική επιταγή του Οργανισμού εκδιδομένη στο Όνομα του Εγγεγραμμένου Μέλους.

Διευκρινίζεται ότι οι ετήσιες άδειες λήγουν την 31 Δεκέμβριου έκαστου έτους ανεξάρτητα με την ημερομηνία έκδοσης τους. Καμία αναλόγια τελών επιστρέφεται προς το Μέλος σε περίπτωσης  λιγότερης  των 12 μηνών διαρκείας της  εκδιδόμενης ετήσιας άδειας.

Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων

Ο Κ.Ο.Δ.Α διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, και οι χρήστες θα θεωρηθούν ότι έχουν ειδοποιηθεί και δεσμεύονται από τις αλλαγές αυτές.

Παραβίαση Όρων & Προϋποθέσεων

Σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων από οποιοδήποτε χρήστη ο Κ.Ο.Δ.Α έχει κάθε δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του, χωρίς να  αποκλείει την περίπτωση απόκλισης της πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη στην ιστοσελίδα.

Ισχύουσα Νομοθεσία

Η χρήση της ιστοσελίδας μας θα διέπεται από τους νόμους της Κύπρου.

Προβλήματα που τυχόν προκύψουν από την χρήση του ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα του Κ.Ο.Δ.Α έχει δοκιμαστεί, δοκιμάζεται και βελτιώνεται συνεχώς. Εν τούτοις, αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε είτε μέσω email, στην διεύθυνση info@koda.org.cy, είτε τηλεφωνικώς στο τηλ. (+357) – 22753630.

Κεντρικά Γραφεία

Τα Κεντρικά Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Κ.Ο.Δ.Α βρίσκονται στην Οδό Ανδροκλέους 3Α , 1060  Λευκωσία.