Χρήσιμα Άρθρα

Διαχείριση-Αποβλήτων-από-Κατασκευές-και-Κατεδαφίσεις
Επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος (ημερομηνίας 30/1/2024)

Επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος ημερομηνίας 30/1/2024, για την Εφαρμογή των περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2023 (Κ.Δ.Π. 112/2023)

Περισσότερα
Διαχείριση Αποβλήτων Κατασκευών Κατεδαφίσεων
Περί Αποβλήτων Κανονισμοί του 2023 (Κ.Δ.Π. 112/2023)

Οι περί Αποβλήτων Κανονισμοί του 2023 αποσκοπούν στη ρύθμιση της διαχείρισης των Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις μέσα από τη πρόληψη, μείωση και σωστή διαχείρισή τους καθώς και την επίτευξη του σχετικού Ευρωπαϊκού στόχου για ανακύκλωση.

Περισσότερα
Κατηγοριοποίηση Αποβλήτων Κατασκευών Κατεδαφίσεων
Κατηγοριοποίηση Αποβλήτων Κατασκευών Κατεδαφίσεων

Το περί Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2020 (ΚΔΠ 545/2020) έκδωσε τον κατάλογο των αποβλήτων όπου περιλαμβάνονται και τα στερεά επικίνδυνα (των οποίων οι ιδιότητες καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ) του βασικού νόμου.

Περισσότερα